TWÓJ BAJECZNY ŚLUB
   
 
  WZÓR UMOWY
UMOWA WYNAJMU SAMOCHODU DO ŚLUBU.
Zawarta w dniu.....pomiędzy:
Pan(i).....zwany dalej zleceniodawcą
A ....zwanym dalej zleceniobiorcą.
Umowa dotyczy usługi wynajmu samochodu marki
JAGUAR X TYPE na obsługę uroczystosci ślubnej która się odbędzie w dniu ....
Trasa przejazdu....
Godzina rozpoczęcia usługi....
Obie strony ustalają cenę usługi....
Niniejsza umowa została sporządzona w 2  po jednym dla kazdej ze stron.
Strony akceptują regulamin wynajmu aut.
Postanowienia dodatkowe ( dekoracja auta, dodatkowe kwaity , usługa fotograficzna)......
Podpis zleceniodawcy.....
Podpis zleceniobiorcy.....


Reklama
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=